Select Page

Lin@vice de juiste grip op verzuim

Over Lin@vice

Met veel plezier en passie heb ik de afgelopen jaren ervaring opgedaan en adviezen gegeven op het gebied van verzuim aan werkgevers en werknemers. Al enige tijd kriebelde het om een eigen adviesbureau te beginnen op het gebied van verzuimbegeleiding. En daarom ben ik sinds 1-1-2020 begonnen met mijn eigen adviesbureau: Lin@vice.

U kunt bij mij terecht met alle vragen op het gebied van verzuim en de begeleiding van verzuim. Als ervaren verzuimadviseur/casemanager heb ik vooral veel ervaring opgedaan met het eigen risicodragerschap  Ziektewet en WGA, advisering rondom re-integratie en loondoorbetaling van de zieke (ex-) werknemer en zorgen voor een adequaat en effectief re-integratietraject. Verder draai ik mijn hand niet om voor het geven van verzuim adviezen, het voeren van verzuimgesprekken en het opstellen van verzuimprotocollen.  Beoordelen of de geleden schade verhaald kan worden als gevolg van een no risk polis/vangnetsituatie of regres. Maar ook kijk ik graag met u mee om het verzuim te voorkomen door meer te richten op de preventie.

Door mijn betrokkenheid, passie en gerichte begeleiding tijdens de re-integratie kan ik de werkgever helpen bij het duurzaam oplossen van verzuimproblematiek. 

Ik ben een gedreven, commerciële en enthousiaste professional die overal een uitdaging in ziet.

Ik pas de juiste en actuele wet- en regelgeving toe op het gebied van verzuim. Hiermee beperk ik de kosten en de schadelast voor de werkgever. De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid maak ik voor werkgever en werknemer inzichtelijk en vooral bespreekbaar. Als adviseur en coach ondersteun ik werkgevers bij (complexe) vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Wat kan ik voor u betekenen als werkgever op het gebied van verzuim:

Procesbewaking en beoordelen van de verzuimdossiers op de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter


Ondersteuning bij alle vragen m.b.t. de lopende verzuimdossiers, het opstellen van Wet verbetering Poortwachter documenten


Complexe dossiers overnemen en zo nodig repareren en afhandelen


Verlagen van het ziekteverzuim door het inzetten van de juiste trajecten. Hiervoor kan ik, indien gewenst, gebruik maken van interventies vanuit mijn eigen netwerk


 

Alert op het voorkomen van loonsancties van het UWV, bezwaar indienen en/of bekorten van een loonsanctie


Ondersteuning bij UWV formulierenstroom; beschikkingen aanvragen, no-risk, vangnet situatie en ook loonkostenvoordeel


Voeren en ondersteunen van verzuimgesprekken met medewerkers


Ondersteunen van uw werknemers met het aanvragen van een (vervroegde) WIA uitkering


Deskundigheidsbevordering casemanagers


Voor meer informatie kunt u

vrijblijvend een afspraak maken

Copyright Linadvice.nl | Designed by SparkNow Media